Figure Set Bandai

Tv Show > Kyoryuger

  • Power Rangers Dino Charge Kyoryuger Para Raptor Parasagun Zakutor Junk Set Japan
  • Power Rangers Dino Charge Kyoryuger Pachy Zord Bunpachy Charger Deluxe Set Japan
  • Power Rangers Kyoryuger Dinosaur Dx Ankydon Bunpachy Parasagun Zakutor Set Japan